Samen CO2 en kosten besparen.

oktober 02 2020

Samen CO2 en kosten besparen, Go Off-Road!

De kracht van BTT, CCT en OCT. Samen lading bundelen waardoor de West-Brabant Corridor is ontstaan. Steeds meer expediteurs en verladers sluiten zich aan bij de corridor.

Save together CO2 and costs, Go Off-Road!

The power of inland terminals BTT, CCT and OCT. Combining cargo together, creating the West-Brabant Corridor. More and more forwarders and carriers join this corridor.